Actualidad

La temporada arrenca amb la perspectiva que continuï el creixement qualitatiu del món casteller

19-04-2016

Sant Jordisuposa l?arrencada ?oficiosa? d?una nova temporada castellera en la què espreveu que continuï l?excel·lent salut d?aquesta pràctica reconeguda com aPatrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco el 2010 i que elsdarrers anys ha viscut un gran creixement. Aquesta temporada compta a més ambl?estímul extra que suposa la celebració del XXVIè Concurs de Castells deTarragona, que es convoca bianualment. Tant la temporada com el Concurs s?hanpresentat aquest migdia a l?antiga fàbrica Damm de Barcelona, donat que lamarca cervesera és el principal patrocinador tant de la Coordinadora de CollesCastelleres de Catalunya com del certamen tarragoní.

Així, AndreuBotella ?vicepresident de la CCCC- i Guillermo Soler ?gerent- han explicat quela temporada castellera 2016 arrenca amb 88 colles membres de l?entitat federativa i una dotzena més en formació(projectes encara en fase de consolidació), més de 12.000 castellers en actiu iuna previsió que s?hi puguin aixecar, al llarg de l?any, prop de 13.000construccions.  En aquest sentit, lesdades de la temporada passada apunten a què, després d?un lustre de gran creixement quantitatiu, s?està arribanta una certa estabilització quant alnúmero de castells, actuacions i colles. En canvi, la previsió és que el creixement qualitatiu continuï aquestatemporada, amb les colles superant els seus registres. És important remarcar amés que aquest progrés es dóna en colles de tots els nivells.

En aquestcontext, per la Coordinadora continua sent fonamental treballar la prevenció de lesions. Els darrers anyss?ha mantingut el percentatge de caigudes entorn el 3%, una dada excel·lenttenint en compte que es dóna en un context de creixement del nivell i tambéd?aparició de noves colles. La CCCC continuarà apostant per la prevencióactiva, però al mateix temps treballa en l?àmbit de protecció passiva amb elprojecte per un possible protector cervical.

La 2016 tambéserà la tercera temporada de funcionament de la marca ?Castells?, que de mica en mica va creixent. Per Sant Jordies presentaran dos nous productes llicenciats: el joc de taula ?El CrackCasteller? i el Vermut Casteller de Vermuts Miró.


El Concurs de Castells recupera la "faixa d'honor"

Pel que fa alConcurs de Castells, que tindrà lloc a Torredembarra el dia 25 de setembre i aTarragona els dies 1 i 2 d?octubre, la principal novetat presentada avui haestat la recuperació de la ?faixa d?honor?, que es lliurarà a l?enxaneta de la colla campiona del certamen, tal coms?havia fet en les dues primeres edicions de la diada, els anys 1932 i 1933.

La faixa d?honor contindrà elementsidentificatius del Concurs i de la ciutat de Tarragona i la colla guanyadorapodrà lluir-la a les seves actuacions durant dos anys, fins la següent ediciódel certamen. Amb aquesta iniciativa, el Concurs vol reivindicar el seu llegathistòric i facilitar a les colles un element singular per identificar-les com aagrupacions campiones. La faixa d?honor del 1932, que conserva la Colla Velladels Xiquets de Valls, s?ha convertit així en la gran protagonista de la rodade premsa. Malgrat estar documentat el seu lliurament, no hi ha notícies de laconservació de la faixa d?honor de 1933.

Begoña Floría, consellera de l?ajuntament de Tarragona, i XavierGonzàlez, director del Concurs, han remarcat el caràcter excepcional del Concursde Castells, que acollirà un total de 44 colles en tres jornades i compta ambun pressupost global d?uns 400.000 euros. Tots dos han remarcat la funció quefa de ?porta d'entrada al món casteller per a molts mitjans internacionals?.